Utolsó frissítés: 2007. augusztus 30.

Köszöntjük a Tisztelt Érdeklődőt!

Barangolása honlapunkon legyen izgalmas, élményt nyújtó, új ismereteket is adó, hasznos időtöltés!

E mellett honlapunk segítségével is szeretnénk elérni, hogy a termelési, technikai, ipari örökségünk hazai védelmében és hasznosításában egy pozitív irányú változás jöjjön létre.

Az utóbbi évtizedek tapasztalatai ugyanis arról tanúskodnak, hogy - népünk kulturális emlékein, hagyományain belül - különösen méltánytalan helyzetbe sodródott a termelési, technikai, és ipari örökségünk. Ez a körülmény ma már nem csupán egykori termelési kultúránk értékes hagyatékát veszélyezteti, hanem hátrányosan befolyásolja nemzetgazdaságunk jelenlegi versenyképességét, és számos egyéb társadalmi problémánknak is a forrása.

A kedvezőtlen állapoton mielőbb változtatni szükséges.
Újmassai faszenes nagyolvasztó (őskohó), épült 1813-ban

Az ipari kultúra öröksége hasznosításának esélyteremtő képességét kell kibontakoztatnunk különösen azokban a térségekben, amelyekben a végbement radikális gazdasági szerkezetváltás következtében halmozottan hátrányos társadalmi helyzetbe kerültek az emberek. Az a meggyőződésünk - és ezt mind több külföldi példa igazolja -, hogy a technikai, az ipari örökség népünk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható egyik forrása, a nemzeti és egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője, a lakosság identitásának, közérzetének, a települések népességmegtartó képességének meghatározó eleme.

A feladat sokrétű munkát jelent. Több kutatási és gyakorlati teendő, számos szakmai részprogram egyidejű megoldását igényli. Ugyanis azt valljuk, hogy az ipari örökségvédelem egyaránt magába foglalja: az ipari tevékenység céljára szolgáló építmények és szerkezetek, a bennük használt technológiák és eszközök, és az ezeknek helyet adó települések és tájak összességét, a társadalmi környezetükkel együtt. Ezek ismerete alapvetően fontos számunkra a jelen és a jövő megértése szempontjából. Tanulmányozni kell ezeket, történetüket, tanulságaikat oktatni szükséges, jelentésüket mindenki számára világossá kell tenni. A legjellemzőbb példákat, relikviáikat ki kell választani, meg kell védeni, őrizni, és közkinccsé tenni azokat a ma, és az elkövetkezendő idők nemes céljainak az elérése érdekében.

Ismeretes, hogy ilyen célból, már a korábbi évtizedekben is létrehoztak hazánkban kisebb-nagyobb gyűjteményeket, publikációkat jelentettek meg, emlékhelyeket alakítottak ki. A műszaki múzeumok egy részének a fenntartása mára sajnos bizonytalanná vált, a másik - megmaradó - része fölött viszont többnyire eljárt az idő. A bemutatásuk formája, módszere nem felel meg a mai igényeknek, látogatóik száma egyre csökken.

Mindezeket a problémáinkat, - úgy gondoljuk - hogy széleskörű társadalmi összefogással, tudományos, szakmai megalapozottsággal, és kellő állami támogatás mellett lehet sikeresen megoldani.

Azt várják e honlap alkotói, hogy erre a nagyszerű feladatra megfelelő eszközként szolgál majd az itt beindított kommunikációs felület a regisztrált tagok számára, az itt közzétett javaslatok, vélemények, tapasztalatok, hírek sokasága. Azt is reméljük a honlaptól, hogy egymásra találnak majd azok a ma még szétszórtan meglévő erők, eszközök, amelyek a jelenleginél hatékonyabban segíthetik az óhajtott pozitív változást.

Kívánom, hogy így legyen!

 
Drótos László
ny. vezérigazgató
programkoordinátor

IPARI
ÖRÖKSÉG
Ön a 37498. látogató
a honlapon.